Noord-Veluwe

Terrein Stroopstok wordt komende maanden aangepakt

Terrein voormalige Stroopstok in Nunspeet.
Terrein voormalige Stroopstok in Nunspeet. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - De voorbereidingen voor de herinrichting van de nieuwe stationsomgeving zijn in volle gang. Het terrein waar eerder de Stroopstok stond, wordt de komende maanden gesaneerd; de fundering van het oude pand wordt verwijderd, diverse houtopstanden worden geveld en het aanwezige groen wordt verwijderd.
Vooraf is geïnventariseerd welke bomen moeten worden geveld om de werkzaamheden mogelijk te maken. Hiervoor zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend.
Vanaf juni worden kabels en leidingen in het gehele projectgebied verlegd. Dit duurt naar verwachting enkele maanden. Met de start van de sanering van het terrein en het verleggen van kabels en leidingen wordt weer een zichtbare stap gezet die bijdraagt aan een aantrekkelijke, veilige en beter doorstromende stationsomgeving, aldus de gemeente.