Rijk van Nijmegen

Wmo en Jeugdzorg Berg en Dal positief beoordeeld

Positieve beoordeling WMO in Berg en Dal
Positieve beoordeling WMO in Berg en Dal © Pixabay
BERG EN DAL - Onlangs heeft de gemeenteraad het eindrapport van de ‘visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein” gekregen. Dit is een commissie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente). De commissie heeft gekeken hoe de gemeente het doet op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. De uitkomst is positief, al zijn er natuurlijk verbeterpunten.

Financiële tekorten op WMO en Jeugdzorg

In 2020 had de gemeente grote financiële tekorten op de Wmo en de Jeugdzorg. Daarom hebben een aantal gemeenteraadsfracties de gemeente aangemeld bij de visitatiecommissie.
Het onderzoekstraject duurde ruim een jaar. Daarin hebben experts van de VNG gesprekken gevoerd met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook is hen duidelijk gemaakt wat de gemeente heeft gedaan om de financiën op orde te krijgen zonder de Wmo en de jeugdzorg uit te kleden.

De gemeente is op de goede weg

De commissie vindt dat de gemeente op de goede weg is. De keuzes die gemaakt zijn bieden een stevig perspectief voor de toekomst.
We hebben nog veel werk te doen, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding tussen zorg en welzijn
Wethouder van der Scheur is blij met de uitkomsten uit het rapport. “Dit bevestigt de ingeslagen weg. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog veel werk te doen, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding tussen zorg en welzijn. Maar ook als het gaat om betrekken van onze inwoners bij het vinden van oplossingen. De komende jaren zullen we daar verder mee aan de slag moeten.”