Rijk van Nijmegen

Nul op rekest bij wethouder voor woonwagenstandplaatsen op terrein De Hippe Kip

De locatie van het voormalige boerenbedrijf De Hippe Kip.
De locatie van het voormalige boerenbedrijf De Hippe Kip. © Google Street View
NIJMEGEN - Woonwagenbewoners van de locatie Teersdijk zien in het terrein van het voormalige boerenbedrijf De Hippe Kip, dat grenst aan hun huidige terrein, een ideale uitbreidingslocatie om het tekort aan woonwagenstandplaatsen op te lossen. Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) wil echter niet praten over nieuwe locaties nadat de raad al het besluit genomen heeft op huidige locaties het aantal standplaatsen uit te breiden. De locatie van De Hippe Kip, tussen de Teersdijk en de Van Rosenburgweg, is voorzien voor de verplaatsing van autobedrijven die nu in de Winkelsteeg gevestigd zijn.

Andere locaties

Het college liet een quickscan uitvoeren naar mogelijke nieuwe locaties voor woonwagenstandplaatsen, maar zowel de woonwagenbewoners als de gemeenteraad zag de onderzochte locaties niet zitten. Er werd gekozen voor beperkte uitbreiding op bestaande locaties. Daarmee is het tekort aan woonwagenstandplaatsen echter niet opgelost. Op de vraag vanuit de gemeenteraad aan de woonwagenbewoners of zij bereid zijn te kijken naar andere locaties, komt een voorkeur voor de locatie De Hippe Kip, waar autobedrijven voorzien zijn, en de Streekweg, waar wel plaatsgemaakt wordt voor een ecologisch mini-dorpje van Nijmeegse Stadsnomaden. “Wanneer wij naar een nieuwe locatie kijken, dan kijken wij naar een woonwagencentrum van minimaal 40 standplaatsen boven op de uitbreiding van de Teersdijk, zodat het tekort wordt teruggebracht tot een acceptabel niveau”, zegt de Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen. “Geen rare gedachte in onze ogen. Er zijn in Nijmegen toch ook meerdere reguliere woonwijken met veel huizen. Dat moet voor ons toch ook te regelen zijn.”

“Ruimte is schaars”

Verschillende fracties stelden dan ook vragen over de locatie De Hippe Kip, en ook werd een balletje opgeworpen voor de Winkelsteeg als mogelijke nieuwe locatie voor standplaatsen en De Grift voor autobedrijven. Wethouder Vergunst staat hier echter niet voor open. “Er is al een besluit genomen door de gemeenteraad over woonwagenlocaties, nota bene anders dan het voorstel van het college, en dat voorziet in alleen in uitbreiding op bestaande locaties. Het is niet zuiver om gaandeweg telkens nieuwe locaties in de strijd te gooien. Dat is niet correct richting belanghebbenden. De locatie De Hippe Kip is voorzien voor een andere functie, namelijk om ruimte te creëren voor autobedrijven die verplaatst moeten worden door de nieuwbouwplannen voor de Winkelsteeg. Daar zijn we met hen over in gesprek, en het ligt in de lijn der verwachting dat we daar uit gaan komen. We hebben deze locatie in het bijzonder voorzien voor dit soort autobedrijven met showrooms. De beschikbare ruimte is schaars, het is echt zoeken naar geschikte locaties voor verschillende functies. Bij De Grift komt een bedrijventerrein dat we geschikt achten voor bepaalde vormen van logistiek.”

“Bittere noodzaak”

Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen spreekt in haar inspraak haar ongenoegen uit. “Waarom kan je het tekort dan niet oplossen terwijl er blijkbaar wel makkelijk locaties gevonden worden voor verhuizing van autogarages? Het is een bittere noodzaak dat er nog locaties voor woonwagenstandplaatsen gevonden moeten worden die geen afbreuk doen aan samenwonen in familieverband. Volgens ons, de experts op dit gebied, zijn dat juist de locaties De Hippe Kip en Streekweg.”