Rijk van Nijmegen

Bruls: “College gaat nooit de deur helemaal open zetten voor toegang tippelzone”

De tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat.
De tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat. © Google Maps
NIJMEGEN - Het college van B&W zal in de toekomst niet onbeperkt nieuwe vergunningen geven aan sekswerkers die aan de tippelzone aan de slag willen. Dat laat burgemeester Hubert Bruls (CDA) in niet mis te verstane woorden weten in een verhit debat woensdagavond met de gemeenteraad over scenario’s voor de toekomst van de tippelzone. GroenLinks en PvdA zijn ontevreden over de opstelling van het college en vinden het geen optie om enkel op één moment nieuwe straatsekswerkers toe te laten.

“Illusie dat dit problemen van straatsekswerkers oplost”

Eigenlijk wilde het college de tippelzone graag sluiten. Nijmegen is namelijk samen met Arnhem de enige gemeente in Nederland die nog een tippelzone in stand houdt. De raad nam echter een motie van PvdA en GroenLinks aan die dat blokkeerde en afdwong dat het college verschillende scenario’s moest voorleggen voor de toelating van straatsekswerkers die nog zonder pasje werken. Bij die uitwerking gaf het college aan de nadrukkelijke voorkeur te hebben voor het eenmalig verstrekken van pasjes aan straatsekswerkers die nu in beeld zijn maar nog geen toegang hebben tot de tippelzone en de bijkomende zorg en huiskamer. Een scenario waarbij telkens nieuwe pasjes verstrekt kunnen worden is ondanks de sterke voorkeur van GroenLinks en PvdA hiervoor voor burgemeester Bruls onbespreekbaar. “Dat gaat het college echt niet aan u voorstellen”, houdt Bruls de raad voor. “Sekswerk is gelegaliseerd, maar straatsekswerk blijft illegaal. U wilt een illegale situatie tot in lengte van dagen gedogen. U vindt dat in het belang van straatsekswerkers, maar dat zijn vrouwen met ernstige problematiek die in kommervolle omstandigheden leven. Het zijn geen luxe escortdames die voor dit vak gekozen hebben. Het is een illusie om te geloven dat je alle problemen voor die vrouwen oplost door dit te faciliteren. Bovendien kunnen onze zorgverleners ook maar tot op zekere hoogte zorg bieden aan straatsekswerkers. Daarnaast ervaren omwonenden groeiende overlast door de tippelzone. Misschien niet door de dames zelf, maar wel door het volk dat er op af komt.”

Onrecht

De houding van het college is tegen het zere been van GroenLinks en PvdA. “Wij willen een veilige plek voor straatsekswerkers in onze stad. Toegang tot zorg is daarbij essentieel. Kiezen we voor eenmalige nieuwe pasjes verstrekken, dan ontstaat het onrecht opnieuw dat straatsekswerkers in de toekomst dat recht ontnomen wordt. We horen juist zo vaak dat de tippelzone een veilige omgeving biedt. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er hier mensen zijn die daarmee dan willen stoppen. Het feit dat we problemen van mensen niet kunnen oplossen, wil niet zeggen dat we er niets mee moeten doen.” Dat vindt ook Mika Kraft (PvdA): “We kunnen ogen sluiten voor straatsekswerk, maar we kunnen het ook beter reguleren.” De partijen geven aan met een motie te gaan komen.

Alleen vrijgevallen registraties

VVD, SP en Stadspartij Nijmegen voelen allen wel voor het zogenaamde ‘scenario 3’, waarin één keer per twee jaar alle registraties weer vernieuwd worden en dan alleen vrijgevallen registraties aan nieuwe straatsekswerkers uitgegeven kunnen worden. “Ik vraag me af waar het eind ligt als je ongelimiteerd nieuwe pasjes uitgeeft”, zegt Maarten Sweep (SP). “Maar over 20 of 30 jaar zal dit werk nog steeds gedaan worden. Als het dan gebeurt, zorg dan dat die mensen het zo min mogelijk slecht hebben.”

“Niet in stand houden”

D66 en CDA hebben geen moeite met de ‘uitsterfconstructie’ die het door het college voorgestelde scenario in feite inhoudt. “We willen niet stimuleren dat uit het hele land dames hiernaartoe komen of dat er gestimuleerd worden dat er nieuwe sekswerkers komen”, zegt Marjolijn Mijling (CDA). “Het is voor ons niet te begrijpen dat mensen deze vrouwen in de situatie wil laten zitten waar ze nu in zetten en waarin ze in feite door hun problematiek gegijzeld worden, dat gun je niemand. Het echte plan om deze vrouwen te helpen wordt de nek omgedraaid door partijen die nieuwe straatsekswerkers willen blijven toelaten.” Marijke Synhaeve (D66) wil niet dat de tippelzone openblijft: “Dat is gelijk aan het willens en wetens in stand houden van ernstige verslavingsproblematiek en gezondheidsproblematiek. Zo lang het nog open moet zijn, helpen we deze vrouwen, ook als dat extra zorgkosten oplevert. Maar voor uitbreiding zijn wij absoluut niet.”