Rivierengebied

Nieuw fietspad gemeente Druten; verder weinig concreets in mobiliteitsplan

File op de Maas en Waalweg
File op de Maas en Waalweg © John Beckmann / RN7
AFFERDEN - Momenteel is nauwelijks nog bekend welke verkeersmaatregelen de komende jaren in de gemeente Druten concreet worden genomen. Dat blijkt uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUP), dat onlangs is vastgesteld door het college van B&W.
Wél duidelijk is dat er dit jaar nog wordt begonnen met de realisatie van een fietsverbinding tussen de nieuwe wijk Tichellande in Druten en het naastgelegen dorp Afferden. Volgens het Uitvoeringsprogramma wordt dit project momenteel voorbereid.

Fietsers kunnen veiliger oversteken

Verder wordt de verkeersveiligheid van het kruispunt Van Heemstraweg - Koningstraat in Afferden verbeterd. Zo komt er een 3,5 meter breed middengedeelte, zodat fietsers straks veilig kunnen oversteken.
Er komt daarentegen geen duidelijkheid over een eventuele wijziging van de voorrang op rotondes in de gemeente. Binnen de bebouwde kom van Druten geldt namelijk dat fietsers op vrijliggende fietspaden géén voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer. Dit in tegenstelling tot de landelijke richtlijnen.

Onduidelijk hoeveel wijziging voorrang rotondes kost

Deze keuze om de rotondes nog niet om te vormen, is gebaseerd op onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De gemeenteraad van Druten wordt dit jaar nog geïnformeerd over de uitkomsten van dat onderzoek.
Daarnaast wordt dan duidelijk hoeveel het kost om de voorrangssituatie op alle rotondes in de gemeente te wijzigen. De eventuele financiële consequenties zijn nog niet in het Uitvoeringsprogramma opgenomen.

Plan voor Maas en Waalweg blijft ongewis

De verkeerssituatie op de Maas en Waalweg vraagt al jarenlang om maatregelen. De weg is bijzonder druk en er hoeft maar weinig te gebeuren of er ontstaat file. De provincie blijft echter een besluit over uitbreiding van de capaciteit van de weg steeds maar weer uitstellen. Ook is nog volstrekt onduidelijk hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn. Het college benadrukt dat men bij de provincie blijft aandringen op maatregelen.

Onderzoek naar maximumsnelheid van 30 km per uur

De gemeente gaat de komende jaren ook de snelheid van auto's binnen de bebouwde kom aan een nader onderzoek onderwerpen. Men gaat kijken op welke wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur het meest geschikt is. Daarvoor wordt een plan met eisen en randvoorwaarden opgesteld. Dan wordt nader uitgewerkt op welke wegen 50 km per uur de norm blijft en op welke wegen niet.