Rijk van Nijmegen

Geen nieuwe meldingen meer van 'hoodfights', wel blijft Kasteel Wijchen onder verhoogd toezicht

Kasteel Wijchen
Kasteel Wijchen © Anton Adelaar / RN7
WIJCHEN - De gemeente Wijchen heeft geen nieuwe meldingen gekregen van vechtpartijen rondom het kasteel. Afgelopen weekend was daar extra toezicht van politie, boa's en straatcoaches, omdat er de laatste weken regelmatig zogenoemde 'hoodfights' hebben plaatsgevonden.
Het noordelijke deel van de Wijchense Kasteeltuin is weliswaar sinds eind 2020 ’s avonds en ’s nachts verboden terrein, maar de laatste weken was er juist weer veel sprake van overlast en vernielingen. Volgens burgemeester Marijke van Beek is de toename van overlast deels toe te schrijven aan zogenoemde ‘hoodfights’, waarbij tientallen jongeren uit de regio op de vuist zijn gegaan.

Oplossingen

De Kasteeltuin en haar omgeving blijft voorlopig onder verhoogd toezicht. Om te voorkomen dat er in toekomst vaker van dit soort 'hoodfights' plaatsvinden, is er structureel het zogenaamde JOS-overleg (Jeugd Op Straat). De overlastlocaties en de overlast gevende jongeren worden dan door de gemeente, politie, boa's, jongerenwerk en straatcoaches in kaart gebracht en gemonitord. Zodra dit allemaal duidelijk is, vinden er interventies plaats in de vorm van huisbezoeken, en gesprekken met jeugdigen en hun ouders.