Wijchen richt pijlen op digitale inwonerspas voor minimaregelingen

De digitale inwonerspas zou via de smartphone te gebruiken moeten zijn.
De digitale inwonerspas zou via de smartphone te gebruiken moeten zijn. © Pixabay
WIJCHEN - Het Wijchense college moet met een nadere uitwerking komen voor de mogelijke invoering van een digitale inwonerspas voor de smartphone. Die inwonerspas zou dan ingezet moeten worden voor het toepassen van minimaregelingen zonder ingewikkelde declaraties en voor korting- en spaaracties bij Wijchense winkeliers en regelingen.

“Stappen zetten qua toegankelijkheid en doelmatigheid”

De inwonerspas moet een digitale oplossing worden die het huidige systeem van geld voorschieten, bonnetjes verzamelen en declareren moet vervangen. Daarnaast kunnen Wijchense ondernemers en verenigingen met behulp van dit platform hun aanbod afstemmen op Wijchense inwoners en gerichte aanbiedingen doen. Het initiatief voor de pas komt van CDA-raadslid Karin Hoogteijling. “Hiermee kunnen we flinke stappen maken op het gebied van toegankelijkheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van minimaregelingen. Het biedt een veel toegankelijker syteem waarmee je meer mensen bereikt, waaronder meer gezinnen met kinderen, en de minimaregelingen worden zo veel beter besteed voor waar ze voor bedoeld zijn. Daarnaast stimuleert het de lokale economie, omdat het gaat om 250.000 euro aan minimaregelingen die terugstroomt naar Wijchense ondernemers.”

“Verdient een nadere uitwerking”

Ook andere partijen zien het idee wel zitten. “Dit biedt veel voordelen voor inwoners”, vindt Kees van Galen (D66). “Het geeft duidelijkheid wat betreft regelingen en biedt kansen voor ondernemers. Dat verdient een nadere uitwerking.” Zainab Osman (PvdA) zag liever dat er geen inwonerspas nodig was. “Onze wens voor Wijchen is dat iedereen voldoende middelen heeft, maar helaas is de werkelijkheid anders. Dit geeft toegang tot wat zij missen of tekort komen.”
Ondanks bedenken bij VVD en WijchenLokaal over het ‘gedwongen’ besteden van geld bij Wijchense winkeliers kon de oproep tot een verdere uitwerking van dit idee op unanieme steun van de raad rekenen. Deze uitwerking moet na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd worden.