Wijchen gaat plan van aanpak herstel lokale economie maken

Ook veel ondernemers in het centrum van Wijchen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.
Ook veel ondernemers in het centrum van Wijchen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. © Google Street View
WIJCHEN - De Wijchense gemeenteraad wil dat de gemeente op korte termijn in overleg treedt met sectoren en ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis, om samen tot een plan van aanpak voor het herstel van de lokale economie te komen. Daartoe besloot de raad unaniem door een motie van VVD, CDA en Kernachtig Wijchen aan te nemen.

Actieve inventarisatie

De indieners willen dat de gemeente een actieve inventarisatie maakt van de meest getroffen sectoren en ondernemers. Gezamenlijk moet men tot een uitwerking komt van beleidsinstrumenten die de gemeente kan inzetten om sectoren en ondernemers te helpen hun onderneming weer op de rit te krijgen. Het college moet ook kijken welke acties en inzet vanuit de reeds begrote budgetten van de relevante taakgebieden kunnen worden gedekt en voor welke acties aanvullende financiering nodig is.

“Dragers van de Wijchense economie”

Een groot deel van de Wijchense ondernemers is door de coronamaatregelen gedwongen geweest om de deuren dicht te houden, merkt Alice Peters-Vroom (VVD) op. “Zij hebben flink op hun reserves ingeteerd. Onze ondernemers zijn voor ons de dragers van de Wijchense economie. We zijn niet gebaat bij voorbeeld een leeg centrum.” Jan Peters-Sengers (CDA) wijst op het feit dat de steunmaatregelen vanuit het Rijk niet voor alle ondernemers toegankelijk zijn geweest. “Als je als ondernemer maar net begonnen was, viel je buiten de regelingen. Nu mag men weer open, maar de pijn is nog niet geleden. Daarom kunnen we hier niet mee wachten.” Speciale aandacht moet volgens Pim Verbeeten (Kernachtig Wijchen) uitgaan naar de kunst- en cultuursector. “Die mensen hebben zich enorm in de steek gelaten voelen. Daarom moeten we veel tijd en energie steken in hoe we hen er weer bovenop gaan helpen.”

Langere termijn

Wethouder Nick Derks (VVD) is positief over de opdracht die het college van de gemeenteraad meekrijgt. “We zijn de afgelopen tijd constant bezig geweest met het korte termijnperspectief. De gemeenteraad heeft honderdduizenden euro’s vrijgemaakt voor de lokale economie. Maar dit gaat om herstel over de langere termijn, en daarom willen we deze verkenning zeker aangaan.”