Rijk van Nijmegen

Wethouder Annelies Visser opent Bibliotheek op de Martinusschool

MILLINGEN AAN DE RIJN - Wie meer leest, wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer (voor)lezen heeft een bewezen effect op taalgevoel, woordenschat, technisch en begrijpend lezen. Wie goed leest, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Het vergroot je kansen in onze maatschappij. Daarnaast helpen verhalen je om je te verplaatsen in een ander. Ze prikkelen je fantasie en creativiteit. Kortom: lezen doet je groeien en vergroot je wereld.
Om de leerlingen nog meer te laten lezen is er op woensdag 26 januari een Bibliotheek Op School (BOS) geopend op de Martinusschool in Millingen aan de Rijn. De officiële opening werd verricht door wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal, samen met de 12 biebexperts van de school. Alle kinderen werden door de bibliotheek (OBGZ) verrast met een boekentas.
Voorlezen is leuk, maar zelf lezen is nog veel leuker
Ook zijn op dit moment de Nationale Voorleesdagen. Daarom las de wethouder ook voor uit 'Mag ik een monster'. "Voorlezen is leuk, maar zelf lezen is nog veel leuker", aldus Annelies Visser.

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een succesvolle landelijke aanpak waarbij school en bibliotheek nauw samenwerken om leesmotivatie, taalvaardigheid en digitale geletterdheid bij leerlingen te vergroten.
De bibliotheek helpt het team bij het vergroten van expertise rond (voor)lezen, leesmotivatie, rijke taal en digitale geletterdheid. Men stelt samen een lees-mediaplan op en formuleert ambities rond de samenwerking . De resultaten worden gemonitord. Verder kijken bieb en school samen hoe ze de ouders kunnen betrekken bij de taalontwikkeling van hun kinderen. De Bibliotheek op school is altijd maatwerk.
Omroep Berg en Dal TV was aanwezig bij de opening.