Noord-Veluwe

Oorlogsmonument Park 40-45 uitgebreid met meer namen

Om genoemd te worden op het monument zijn criteria opgesteld.
Om genoemd te worden op het monument zijn criteria opgesteld. © Gemeente Nunspeet
NUNSPEET - Het oorlogsmonument in Park 40-45 wordt uitgebreid. Alle namen van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, zowel militair, verzet, burgers en Joodse medeburgers worden opgenomen. Ook worden namen van omgekomen militairen na 1945 vermeld en is er ruimte voor eventuele slachtoffers van vredesmissies in de toekomst. De initiatiefnemers, Gerrit Storteboom, Gert Bos en Dick Baas hebben dit plan aangeboden aan het college van B&W.
Het ontwerp van het monument sluit aan bij het bestaande monument in het park. Dirk Verheij heeft het nieuwe monument ontworpen. Het bestaat uit vijf zuilen, inclusief de huidige zuil. De namen worden aangegeven op afzonderlijke plaatjes die op de zuilen worden aangebracht.
Toen het monument in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd vormgegeven, was al duidelijk dat niet alle slachtoffers uit de oorlog op het monument staan vermeld. De initiatiefgroep heeft samen met Ad Sulman van Nuwenspete een zo volledig mogelijke inventarisatie uitgevoerd van wie er nog op het monument genoemd kan worden. Om genoemd te worden op het monument zijn criteria opgesteld. Op de lijst staan nu ongeveer 130 namen.
Burgemeester Van de Weerd vindt het een mooi en waardevol initiatief. “Ieder jaar start bij dit monument de stille tocht op 4 mei. Dit initiatief draagt bij aan het besef dat we nooit mogen vergeten welke offers gebracht zijn voor de vrijheid, en dat we het belang daarvan moeten blijven onderstrepen.”
Hij gaat daarom het college van B&W voorstellen uitvoering te geven hieraan.