Noord-Veluwe

Subsidie voor bloemrijke akkerranden in Putten

Ingezaaide natuurstrook.
Ingezaaide natuurstrook. © Gemeente Putten
PUTTEN - De gemeente Putten stelt ook dit jaar een vergoeding beschikbaar voor boeren die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. Ze krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren.
De randen zijn zes meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Het akkerrandenbeheer is een project van Collectief Veluwe, waarbij Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg de uitvoering coördineert.