Rijk van Nijmegen

Inwoners Berg en Dal geven mening in enquête over leefomgeving

Inwoners vinden natuur erg belangrijk
Inwoners vinden natuur erg belangrijk © Roger Veringmeier@Wikimedia
BERG EN DAL - Een kleine 550 inwoners van Berg en Dal hebben aangegeven welke toekomst zij willen voor hun dorp(en). Het blijkt dat de mooie natuurgebieden in de gemeente Berg en Dal met afstand het meest gewaardeerd worden. En bij de inrichting van woonstraten vinden inwoners bomen en planten het belangrijkst.

Dorpscentra, streekproducten en fietsmogelijkheden

In november hebben alle inwoners via een enquête aan kunnen geven welke toekomst zij willen voor hun dorp(en) en het buitengebied in 2040. Zo’n 550 inwoners hebben dat gedaan, digitaal of op papier. Zij blijken veel waarde te hechten aan onder andere de dorpscentra, streekproducten en fietsmogelijkheden. Over toerisme zijn de meningen verdeeld. Deze en andere wensen en meningen zijn samengevat in een zogenoemde infographic. Een overzicht met álle resultaten gebruikt de gemeente om uiteindelijk tot een zogenaamde Omgevingsvisie te komen.

Omgevingsplannen

Op basis van de Omgevingsvisie komen er zogenoemde omgevingsplannen. Die vervangen de huidige bestemmingsplannen. Nieuwe initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties moeten voldoen aan wat in die omgevingsplannen staat.

Startnotitie: basis voor de enquête

De afgelopen periode heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met onder andere dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, welzijnsorganisaties en andere stichtingen en verenigingen. Zij hebben aangegeven welke onderwerpen het belangrijkst zijn. Samen met de voorstellen van de gemeenteraad is dit eerder vastgelegd in de zogenoemde startnotitie. Dit was de basis voor de enquête.

Omgevingsvisie definitief in 2023

In en na ‘de week van de omgeving’ bespreekt de gemeente de onderwerpen uit de startnotitie en de resultaten van de enquête met verschillende organisaties en inwoners. De resultaten hiervan gebruikt de gemeente voor een document op hoofdlijnen. De gemeenteraad neemt na de zomer in 2022 een besluit over dit document. Tenslotte wordt dit document verder uitgewerkt per onderwerp en gebied. Ook daar kan iedere inwoner of organisatie weer op reageren. Verwacht wordt dat de Omgevingsvisie in de tweede helft van 2023 definitief is.
Uiteindelijk krijgen we een leefomgeving waar iedereen zich prettig voelt
Wethouder Nelson Verheul: “2040 lijkt ver weg, maar toch hebben veel inwoners laten weten wat zij willen met hun dorp(en), het buitengebied en toeristische plekken. Nu gaan we gezamenlijk deze plannen verder uitwerken, zodat we uiteindelijk een leefomgeving hebben waar iedereen zich prettig voelt.”