Noord-Veluwe

Nieuw huiswerk voor Staatsbosbeheer over plannen omgeving rododendrons

NUNSPEET - Staatsbosbeheer hield woensdag een excursie voor belangstellenden over de plannen rond de vennen en de kenmerkende rododendrons in het Zandenbos in Nunspeet. De natuurorganisatie wil zo meer input krijgen voor later overleg met een klankbordgroep. Want uitvoeren zoals de plannen er lagen is geen optie. Daartegen was te veel verzet.
Tijdens de excursie, waar een tiental deelnemers zich voor hadden gemeld, trekt boswachter Alex Plantinga het boetekleed aan: “Deze petitie heeft ons overvallen, we hebben dit niet goed aangepakt.”
Dat er nodig iets moet gebeuren in het gebied is voor iedereen wel duidelijk. Er is veel achterstallig onderhoud. Maar de manier waarop zal in breder verband moeten worden besproken.

Veel discussie

Tijdens de rondleiding ontstaan ook met de deelnemers discussies over wat goed is of beter kan. Met name het verleggen van de paden direct langs de vennen stuit op weerstand. Dan komt de wandelaar niet direct langs het water. En ook het weghalen van de rododendrons en verder naar achteren jonge aanplant krijgt geen bijval. Toch zal er iets moeten gebeuren omdat een aantal rododendrons dood zijn en andere al te dicht op het water zijn gegroeid.
Met de input van deze excursie zullen de plannen opnieuw op tafel komen bij een klankbordgroep en zullen de aanvankelijke plannen moeten worden aangepast. Ook de kap van de vele bomen (met rode stip) zal hierbij nader onder de loep worden genomen, waarbij rekening moet worden gehouden met de burgers van Nunspeet.

Drieduizend handtekeningen

De plannen om het gebied rond de vennen in het Zandenbos drastisch op de schop te nemen zijn stilgelegd. Het bekend worden ervan leidde tot het opstellen van een petitie door Gert Wentzel en ruim drieduizend volgers sloten zich aan middels hun handtekening.
De grote rododendrons langs de vennen zouden moeten verdwijnen en paden langs de vennen zouden verlegd moeten worden om schade aan de oevers tegen te gaan. Geschrokken van alle tegengas is Staatsbosbeheer op haar schreden terug gekeerd. Ook de gemeente heeft de vergunning van de kap van veel bomen ingetrokken.