Noord-Veluwe

Vergunning voor uitbreiding woonhuis in Elspeet blijft behouden

Welkomstbord in Elspeet.
Welkomstbord in Elspeet. © RTV Nunspeet
ELSPEET - De vergunning voor de uitbreiding van een woonhuis en het tijdelijk afwijkend gebruik als kantoorruimte aan de Staverdenseweg in Elspeet blijft in stand. De twee ingediende bezwaarschriften worden ongegrond verklaard.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet neemt daarmee niet volledig het advies over van de commissie bezwaarschriften. Die gaf het advies een bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren omdat bij het verlenen van de vergunning niet de juiste procedure zou zijn gevolgd. Het college verwijst echter naar een uitspraak van de Raad van State rond het tijdelijk gedogen van een ruimte als kantoor.
Volgens het college heeft de commissie er te weinig rekening mee gehouden dat na tien jaar de oorspronkelijke functie van wonen weer van kracht wordt. De bezwaren waren gericht tegen het feit dat het hoofdgebouw niet meer als woning wordt gebruikt door de ombouw naar kantoorruimte. Ook zou het in de toekomst als zelfstandige kantoorruimte gebruikt kunnen worden. Het college is van mening dat er terecht gebruik is gemaakt van de regeling voor kruimelgevallen om de vergunning af te geven.