Rivierengebied

Fel protest Overbetuwe tegen langere aanrijtijd brandweer

Brandweerkazerne in Heteren
Brandweerkazerne in Heteren © Google Street View
OVERBETUWE - De gemeenteraad van Overbetuwe heeft unaniem geprotesteerd tegen het besluit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) om vier zware hulpverleningsvoertuigen bij de brandweer te schrappen.
Daardoor blijven er nog slechts drie van dergelijke voertuigen over voor de gehele regio. De aanrijtijd van zo'n voertuig gaat nu van 15 naar 20 minuten. Het college van B&W van Overbetuwe had eerder al zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over dit besluit en wordt hierin nu volledig gesteund door alle partijen in de gemeenteraad.

Stemverklaring burgemeester

Het college zegt blij te zijn met alle steun vanuit de raad. Men zal het grote ongenoegen van de gemeenteraad kenbaar maken bij het Algemeen Bestuur van de VGGM.
Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos had via een stemverklaring haar kritiek op het besluit van de veiligheidsregio al duidelijk gemaakt aan de 14 andere burgemeesters in de regio. Zij noemt de extra aanrijtijd onacceptabel en vindt de veiligheid in de hele regio nu onvoldoende gewaarborgd.

Hulpverlening "ontoereikend"

De langere aanrijtijd van zware hulpverleningsvoertuigen en het bijhorende specialistisch team heeft bijvoorbeeld een negatief effect bij ongelukken op snelwegen rondom Overbetuwe, zo stelt de gemeenteraad.
De kwaliteit van de hulpverlening wordt zo "ontoereikend en kan zelfs levensbedreigend blijken te zijn", aldus de gemeenteraad in de breed aangenomen motie.

Bezuinigingsoperatie

Men noemt de verslechterde opkomsttijd "onverantwoord voor de veiligheid van de inwoners en weggebruikers in Overbetuwe en de regio."
Volgens de VGGM zijn de voertuigen al oud en aan vervanging toe. De gewone ruim 40 bluswagens van de brandweer zouden ook voldoende hulp kunnen verlenen, zo stelt de Veiligheidsregio. De vermindering van het aantal hulpverleningsvoertuigen is onderdeel van een bezuinigingsoperatie.