Rivierengebied

Zorgen om het uiterwaardengebied van de Nederrijn in de gemeente Buren

MAURIK - Actiegroep Dijkwacht Maurik maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in het uiterwaardengebied van de Nederrijn.
In de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Buren wordt het gebied tussen het pontveer bij Eck en Wiel en de  voormalige steenfabriek De Roodvoet in Rijswijk aangemerkt als recreatieontwikkelingsgebied.
Birgit Ruiter en Teja van der Lee van de actiegroep zijn niet tegen de ontwikkeling van recreatie, maar het moet wel passen in het landschap en bij de infrastructuur. De smalle Rijnbanddijk en de dorpswegen zijn nu al vaak overbelast, waardoor er verkeersonveilige situaties ontstaan.

Vakantieparken

Volgens de actiegroep lijkt het nog maar een kwestie van tijd te zijn voordat de omgeving van de drie voormalige steenfabrieken de functie vakantiepark krijgt. Hierdoor zouden de familiecampings die er nu zijn mogelijk plaats moeten gaan maken voor onaantrekkelijke parken met huisjes.

Natura 2000-gebied

Het gebied is een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen zijn in het leven geroepen om de biodiversiteit in Europa te waarborgen.  Alle gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. In het gebied woont ook een bever, er is een beverburcht en er zijn verse knaagsporen aan een boom te zien.
Tijdens een wandeling over de dijk blijven Teja en Birgit staan. “Je moet er toch niet aan denken dat dit mooie gebied straks vol staat met dit soort huisjes”, ze wijzen naar de huizen die nu al te zien zijn op Camping De Loswal.
Volgens Birgit zijn het met name de (Duitse) investeerders die gaan profiteren en niet de omwonenden. In Duitsland betalen ze geen inkomstenbelasting over de huuropbrengst, het is dus fiscaal heel gunstig voor hen.

“Dit soort parken bouwen is een hype”

In Nederland zijn er volgens de actiegroep al voldoende plaatsen  op te noemen waar recreatiewoningen in het bezit zijn van projectontwikkelaars uit het buitenland. Dit heeft geleid tot overlast maar ook tot afbraak van de omgeving. De actiegroep is bang dat de mooie groene uiterwaarden straks vol staan met vakantiewoningen die misschien later wel gaan verloederen.
“Dit soort parken bouwen is een hype, net zoals dat het geval was met het maken van cruises een paar jaar geleden, het risico is groot dat hier over een paar jaar alles verwaarloosd is”, aldus Birgit.

Grondverontreiniging en bomenkap

Teja maakt zich ook zorgen over de zware grondverontreiniging. Op het terrein van de gesloten steenfabriek ligt een dikke laag pyrietslakken en er ligt asbest. Zij begrijpt niet dat er straks in dit gebied gegraven mag worden.
Ook zijn er bedenkingen bij het kappen van een grote hoeveelheid bomen die beschadigd waren bij een storm op 18 juni. Volgens Teja en Birgit lijkt het verdacht veel op het vrijmaken van een stuk grond voor het aanleggen van wegen. Sommige beschadigde bomen staan er nog, terwijl gezonde bomen zijn gekapt.

Andere ideeën

De actiegroep Dijkwacht heeft andere ideeën voor dit gebied. Birgit: “Je kunt er een cultureel-historisch centrum over de steenfabriek neerzetten”. Teja  vult haar aan: “een ander idee is om er een groot speelterrein te maken waar bijvoorbeeld net als vroeger de jeugd weer activiteiten met de brandweer zou kunnen ondernemen en dat omringt door een natuurgebied.”
Op 1 december zijn er een kleine 400 handtekeningen aan burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren uitgereikt.  Er wordt gedacht dat het er nog veel meer waren geweest als er meer tijd was geweest om langs de deuren te gaan.
De actiegroep vraagt zich af waar het belang van de burgers blijft; het bouwen van deze vakantiehuisjes lijkt immers alleen maar gunstig voor investeerders. De groep hoopt dat de gemeenteraad voor hun belang gaat staan. Zij willen immers het uiterwaardengebied niet vol met vakantiehuisjes, daarnaast willen ze uitzoeken of er al toezeggingen zijn gedaan richting de investeerders.