Noord-Veluwe

Gemeente wil grote aanpak van het Veluwe Transferium

Het Veluwe Transferium.
Het Veluwe Transferium. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Begin 2022 wil de gemeente Nunspeet met betrokkenen in gesprek over de herinrichting van het Veluwe Transferium. Het gebied moet één van de maximaal drie ontvangstlocaties aan de rand van de Veluwe worden.
De inrichting van het parkeerterrein wordt, zo is in de conceptplannen opgenomen, in Veluwse sfeer uitgevoerd. De uitkijktoren krijgt een upgrade. Verder komen er dan voorzieningen als toiletten en kluisjes, een veilig looppad naar het bezoekerscentrum en aantrekkelijke speelplaatsen voor kinderen.
Er worden nieuwe routes en points of interest ontwikkeld en bestaande routes worden aangepast aan de wensen en behoeften van inwoners en bezoekers. De bebording, informatiepanelen en bewegwijzering worden uitgevoerd in Veluws en Nunspeets design. In overleg met ondernemers wordt verder een plan ontwikkeld om een deelfietsensysteem te realiseren met elektrische fietsen.