Noord-Veluwe

Scherpe criteria voor monumentale bomen

Monumentale bomen op tal van plekken in Nunspeet.
Monumentale bomen op tal van plekken in Nunspeet. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Wil in Nunspeet een boom een monumentale status krijgen dan moet deze minimaal tachtig jaar oud zijn. Het maakt niet uit of de boom op gemeente- of particuliere grond staat. Ook moet de boom nog minimaal tien jaar in leven blijven volgens de prognoses.
Ook is bepaald welke boomsoorten als monument kunnen worden aangewezen, zoals de eik, beuk, acacia, es en kastanje. Alleen solitaire coniferen komen in aanmerking voor de monumentale bomenlijst, geen grove den of haagconiferen. De boom moet verder beeldbepalend zijn voor de omgeving, een zeldzame soort of variëteit zijn en van cultuurhistorische waarde. Verder zijn onder meer criteria dat de boom natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol moet zijn of een zeldzaamheidswaarde heeft.
Andere uitgangspunten zijn dat de lijst monumentale bomen wordt aangepast als er nieuwe plangebieden worden ontwikkeld of de komgrens wordt gewijzigd. Omdat er boomzones zijn ingesteld worden grove dennen in bosachtige woonwijken alleen beschermd door de ligging in boomzonegebieden en niet meer als monumentale boom.
Eigenaren van monumentale bomen worden via een brief op de hoogte gebracht van de criteria waaraan uiterlijk in februari 2022 de lijst monumentale bomen ter inzage wordt gelegd. Daarna kunnen ook bezwaren worden ingediend en komt er een onderhoudsfonds waarop een beroep kan worden gedaan.