Noord-Veluwe

Allereerste schetsontwerp Weversweg fase 2 gereed

Schetsontwerp Weversweg fase 2
Schetsontwerp Weversweg fase 2 © Gemeente Nunspeet
HULSHORST - Voor de toekomstige woningbouw in Hulshorst is een allereerste schetsontwerp gemaakt. Uitgangspunt is het realiseren van een kleinschalige woonwijk met circa 40 woningen. Het doel is een mix aan woningtypen te creëren, waarbij ook het goedkopere segment aan bod komt. De hoofdontsluiting loopt via de Harderwijkerweg.
De gemeente laat weten een uitdaging te zien in het ontwikkelen van de woonwijk. Het moet zich niet alleen goed verhouden tot de achterzijde van de woningen, maar ook aansluiten op de bestaande woningbouw aan de Weversweg.
Het gaat vooralsnog om een schets waarbij omwonenden zijn uitgenodigd zich te laten informeren in een persoonlijk gesprek. Ook zal er begin 2022 onder de inwoners van Hulshorst een enquête worden gehouden. De uitkomsten hiervan worden samen met de opgehaalde informatie uit de persoonlijke gesprekken meegenomen in de uitwerking van de plannen. Medio maart zal er een bijeenkomst worden georganiseerd.
Wethouder Jaap Groothuis: “Ik ben blij dat we eindelijk verder kunnen met Weversweg fase 2. Ook in Hulshorst is er behoefte aan extra woningen. We gaan in gesprek met omwonenden en bevragen de inwoners van Hulshorst naar de (woning)behoeften die er zijn. Zo willen we samen komen tot een breed gedragen plan dat past binnen Hulshorst.”
De verwachting is dat de planvorming in 2022 en deels ook in 2023 zal plaatsvinden, waarna gestart kan worden met de realisatie.