Lokaal

“Verwachtingsmanagement rondom burgerparticipatie Winkelcentrum Weezenhof had beter gemoeten”

Dit is hoe Winkelcentrum Weezenhof er momenteel bij ligt.
Dit is hoe Winkelcentrum Weezenhof er momenteel bij ligt. © RN7
NIJMEGEN - Rondom de participatie van buurtbewoners bij de herontwikkelingsplannen van Winkelcentrum Weezenhof, waar onder andere 119 appartementen gerealiseerd worden, had beter aan verwachtingsmanagement gedaan moeten worden naar de buurtbewoners toe. Dat concluderen zowel raadsleden als wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). Wel merkt de wethouder op dat de participatie rondom het project wel degelijk al in het voorjaar van start gegaan is, maar dat buurtbewoners moeten accepteren dat bepaalde ideeën die zij aandragen niet uitgevoerd kunnen worden. In het communiceren daarover zit volgens de wethouder nog een verbeteringsslag voor de gemeente.

Participatietraject

Buurtbewoners laten in een brief aan de gemeenteraad weten 'verbaasd en verbolgen' te zijn over het naar hun mening ontbreken van een participatietraject voor de nieuwbouwplannen. De gemeenteraad bevroeg daarom woensdagavond de wethouder over de manier waarop het college omgaat met burgerparticipatie, ook nu in dit geval de verantwoordelijkheid hiervoor in feite bij de projectontwikkelaar ligt. “Ik merk dat mijn betogen hier het afgelopen jaar vaak over burgerparticipatie gaan en dat het college daar een bijzondere blik op heeft”, zegt Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen).
“De burger mag vaak pas meepraten als de plannen al uitgewerkt zijn. Bij een ontwikkeling met zoveel impact, die al zo lang ligt, moet je daar als college de regie in nemen. Het is nu onduidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt voor het meenemen van burgers.” Anneke Arzbach (PvdA) vindt dat Nijmegen er op dit vlak op achteruit gegaan is. “In het begin van deze eeuw stond burgerparticipatie bij grote projecten hoog in het vaandel. Dat lijkt de laatste jaren te zijn losgelaten. Steeds vaker moeten we pleisters plakken met vertraging tot gevolg.”
Vergunst geeft aan dat helemaal niet zo is dat buurtbewoners niet meegenomen zijn in de plannen. “Afgelopen voorjaar zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het buurtplatform. Op 21 oktober, na het sluiten van de anterieure overeenkomst, is een informatiebijeenkomst gehouden. We zitten midden in het participatietraject.”

“Accepteren dat bepaalde ideeën niet uitgevoerd kunnen worden”

Het probleem lijkt hem daarom vooral te zitten in dat buurtbewoners zich niet gehoord voelen. Zij hebben zelf ideeën voorgelegd voor het project die wél naar hun wensen zijn, maar vinden dat daar niets mee gedaan is. Bijvoorbeeld het idee om het gebouw een kwartslag te draaien, zodat er een zonnige ontmoetingsplek kan ontstaan.
“Wij hebben al uitgelegd dat dit niet kan, omdat dat betekent dat de supermarkt dan tijdens de herontwikkeling niet open kan blijven”, zegt Vergunst. “Ook bij andere scenario’s hebben we uitgelegd waarom het niet kan. Mensen moeten ook accepteren dat bepaalde ideeën niet uitgevoerd kunnen worden. We hebben op ideeën gereageerd, en het spijt mij als dat niet duidelijk genoeg is geweest. Dat is dan een belangrijke opdracht om de komende tijd op ons te nemen.”

Verwachtingsmanagement

Verwachtingsmanagement lijkt daarom waar het echt misgaat. “Het is prima dat mensen willen meedenken, maar de bal ligt bij de ontwikkelaar, ook omdat wij weinig grondpositie hebben in het gebied”, zegt Vergunst. “Ik dacht dat we daar duidelijk in geweest waren.”
Er moet dus duidelijker aan verwachtingsmanagement gedaan worden richting buurtbewoners, vindt ook Daan Moerkerk (GroenLinks): “We moeten duidelijker maken op welke manier men inspraak heeft. Het is zonde om te zien dat de verbinding met omwonenden dreigt te verdwijnen. Als duidelijker is wat wél kan, kan de energie in de goede zaken gaan zitten, in plaats van het botsen zoals nu gebeurt.”

Mogelijkheid voor aanpassingen

Bij de gemeenteraad leeft de vraag waar de ruimte nog zit om aanpassingen te maken in het plan dat vastgelegd is in de tamelijk concrete anterieure overeenkomst tussen de gemeente en projectontwikkelaar Dornick BV. “Er zijn wel degelijk nog aanpassingen mogelijk, omdat er in aanloop naar het bestemmingsplan nog onderzoeken verricht moeten worden en de raad er nog haar zegje over kan doen”, zegt de wethouder.
“Zelfs bij het verlenen van de omgevingsvergunning kan er nog iets veranderen. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat de ontwikkelende partij gebruik kan maken van een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst met betrekking tot het bestemmingsplan, en dan gaat de herontwikkeling helemaal niet door. Dit terwijl we allemaal graag willen dat er op deze locatie iets gebeurt.”