Rijk van Nijmegen

Raad Wijchen stuurt brief naar provincie: "Ga niet akkoord met windpark langs A50 bij Hernen"

Wijchen wees het initiatief voor het windmolenpark langs de A50 zelf eerder dit jaar al af.
Wijchen wees het initiatief voor het windmolenpark langs de A50 zelf eerder dit jaar al af. © RN7
WIJCHEN - De Wijchense gemeenteraad stuurt een brief naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het dringende verzoek geen positief advies te verlenen aan een initiatief om een windmolenpark park te realiseren langs de A50 bij Hernen, Leur en Niftrik. De gemeente wees het initiatief zelf eerder dit jaar af op basis van ruimtelijke inpassing en een gebrek aan draagvlak, waarna de initiatiefnemers met hun verzoek naar de provincie gingen. Die bleek voornemens daar medewerking aan te verlenen. Een meerderheid van de Wijchense raad vindt dat Wijchen al haar duit in het zakje doet met de drie windmolens die bij bedrijventerrein Bijsterhuizen gerealiseerd gaan worden.

"In het juiste tempo, met voldoende draagvlak"

De brief is een initiatief van het CDA met mede-indieners Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. “Wij onderschrijven uw standpunt dat wij gezamenlijk staan voor een belangrijk doel: het realiseren van klimaatdoelen die over gemeentegrenzen heengaan”, staat erin te lezen. “Daarom heeft de gemeente Wijchen ook een substantiële bijdrage geleverd door 30 hectare zonne-energie en drie windturbines nabij bedrijventerrein Bijsterhuizen vóór 2030 te realiseren. Wijchen vormt daarbij een positieve uitzondering op de regel in de regio door voor 2030 wél windturbines te realiseren op haar grondgebied. Ook Wijchen moet meer doen om de gestelde ambities te halen. Maar dan moet dit wel in het juiste tempo, met voldoende draagvlak en op de juiste manier gedaan worden. De Regionale Energie Strategie 2.0 is daarvoor naar onze mening het geijkte middel. Met het inpassen van het Windpark A50 vanuit de provincie Gelderland, doorkruist u dit hele afgewogen regionale proces.”

“Afspraken gemaakt met onze inwoners”

Een provincie kan ook onderbouwd negatief besluiten over een dergelijk initiatief, zoals gebeurd is door de provincie Noord-Brabant bij twee initiatieven in Geertruidenberg, wanneer lokaal al aan de gestelde doelen voldaan is, merken de indieners op. Hoewel de provincie haar besluit momenteel aanhoudt, is men er in Wijchen nog niet gerust op. “Dit zorgt voor veel onrust onder inwoners”, zegt Bjorn Derksen (CDA). “Wij willen zelfstandig kunnen besluiten over windparken op ons grondgebied. Van bovenaf aangestuurd worden hierop, is wat ons betreft niet wenselijk.” Martijn Verharen (Kernachtig Wijchen) verwijst naar Gedragscode Windenergie die in Wijchen gehanteerd wordt. “We hebben afspraken gemaakt met onze inwoners. Die zijn voor ons heel belangrijk. Wij verzoeken de provincie én de projectontwikkelaar om deze te respecteren en niet aan de kant te schuiven.”

“Vingertje opheffen de verkeerde keuze”

Tot teleurstelling van de indieners, ging niet de hele raad mee in het onderteken van de brief. “Ik houd er rekening mee dat we overruled gaan worden en dat die windmolens er gewoon gaan komen”, zegt Johan de Kievit (Groen Sociaal Wijchen). “Dat is ook niet erg, want we willen allemaal meewerken aan de energietransitie. Ik gun mijn kinderen over 50 jaar nog betaalbare energie.” Kees van Galen (D66) heeft begrip voor het feit dat de provincie meters wil maken met de energietransitie. “Er is nu een disbalans tussen windenergie en zonne-energie. De weerstand groeit, maar de urgentie groeit ook. Het is heel goed dat er regionaal gekeken wordt naar wat de beste plekken zijn voor windmolens, en dat kan ook deze locatie zijn.” Met de Gedragscode Windenergie heeft D66 weinig. “Wij zijn tegen die ‘tegenwindcode’. Daar houd je inwoners mee voor de gek. Je ziet nu het boemerangeffect. Als je zelf alleen maar nee blijft zeggen, loop je nu eenmaal de kans dat je de regie kwijtraakt. Als raad ons vingertje opheffen naar de provincie is wat ons betreft de verkeerde keuze.”