Lokaal

Culemborg maakt ruimte voor meer laadpalen

Culemborg maakt ruimte voor meer laadpalen
Culemborg maakt ruimte voor meer laadpalen © SRC
CULEMBORG - Landelijk neemt het aantal elektrische voertuigen sterk toe. Ook in Culemborg. Dat is nodig en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien zorgt het voor een schonere lucht door minder uitlaatgassen. Er zijn in Culemborg al honderd laadpunten. De verwachting is dat dit aantal binnen enkele jaren drie keer zoveel wordt.

Openbare laadpunten

Wethouder van Verkeer Joost Reus: “Niet iedereen kan op eigen terrein laden. Daarom voorziet de gemeente Culemborg in voldoende openbare laadpunten. Rekening houdend met de verwachte stijging van het aantal elektrische auto’s zijn komende tien jaar honderden extra laadpunten nodig. De gemeente faciliteert daarom de markt om te zorgen voor een basisnetwerk van openbare laadpunten.”

Aanbieders faciliteren

Plaatsing van openbare laadpunten blijft afhankelijk van de vraag. Voor aanbieders van laadpalen maakt de gemeente een kaart waarop bestaande openbare laadpalen zichtbaar zijn. En ook locaties zichtbaar zijn waar plek is voor nieuwe palen. De kaart voorziet in allerlei informatie. Wethouder Joost Reus: “We geven bijvoorbeeld ook aan waar laadpleinen misschien zouden passen. Dat zijn plekken waar meerdere auto’s tegelijk kunnen laden. Een vorm die onze voorkeur heeft.”

Bewoners informeren

De gemeente informeert omwonenden over nieuwe openbare laadpunten bij hen in de buurt. Wethouder Joost Reus: “We vinden het belangrijk dat bewoners hierin zorgvuldig worden meegenomen. We zijn ons ervan bewust dat ruimte geven aan parkeerplaatsen met openbare laadpalen ook betekent dat het straatbeeld verandert. En dat er mogelijk minder ruimte komt voor auto’s met fossiele brandstof. Dat betekent dus best wat voor Culemborgers.” Inwoners die zelf een laadpaal in hun buurt willen aanvragen, vinden op de website van de gemeente belangrijke informatie. Ook die aanvragen verlopen via een marktpartij.

Laadvisie en toetsingskader

De hier geschetste ontwikkelingen staan beschreven in de recent door het college vastgestelde Laadvisie. De Laadvisie bevat de strategie van de gemeente Culemborg om tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren. In het bijhorende toetsingskader staan de voorwaarden waaraan die laadinfrastructuur moet voldoen. De Laadvisie maakt de beoordeling van aanvragen voor laadpalen efficiënter en sneller. En vloeit voort uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Meer informatie over de laadvisie vindt u op www.culemborg.nl/gvvp.