Lokaal

PvdD en Gemeentebelangen stellen vragen over grootschalige bomenkap Maurik

PvdD en Gemeentebelangen stellen vragen over grootschalige bomenkap
PvdD en Gemeentebelangen stellen vragen over grootschalige bomenkap © SRC
MAURIK - De Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen uit Buren hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het kappen van een grote hoeveelheid bomen op het terrein van de voormalige steenfabriek aan de Rijnbandijk in Maurik. De kap heeft gezorgd voor grote onrust bij de inwoners.
Het bedrijf WaterParc west BV, eigenaar van het terrein, heeft in augustus een kapmelding gedaan bij de provincie, dit omdat er grote schade was aan het wilgenbos door de storm van 18 juni. De provincie heeft een vergunning verleend voor het kappen van een oppervlakte van 18 are (1800 m2) verdeeld over het hele terrein. Enkele weken geleden hebben deze kapwerkzaamheden plaatsgevonden.

Ruim 400 bomen

Volgens Joop de Jonge van de Partij voor Dieren is het te begrijpen dat er stormschade wordt opgeruimd, maar ruim 400 bomen, dat vindt hij wel erg veel. Hij heeft het vermoeden dat het te maken heeft met een nieuw te ontwikkelen bungalowpark op het terrein. Ditzelfde idee leeft ook bij omwonenden.
Van een bungalowpark is volgens Willem Minnen van WaterParc West BV geen sprake. Volgens Minnen is hier nooit een aanvraag voor gedaan en was de bomenkap alleen nodig voor het opruimen van de stormschade. "We hebben een deskundig bureau in handen genomen die ons hierbij begeleid heeft. Er is alleen weggehaald wat nodig was", aldus Minnen.

Gemeente Buren 'buiten spel'

Gertjan Keller van Gemeentebelangen vindt het ergerlijk dat de gemeente Buren bij dit soort gevallen van grootschalige kap 'buiten spel' staat, waardoor inwoners niet geïnformeerd kunnen worden. De gemeente Buren heeft jaren geleden de kapvergunning afgeschaft waardoor de provincie nu het bevoegde gezag is voor het kappen van dit soort houtopstanden.
De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, de zogenaamde 'houtopstanden', gelegen buiten de bebouwde kom. Indien de eigenaar van een perceel houtopstanden wil kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen, moet hij een kapmelding bij de provincie indienen.
De Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen hebben vragen gesteld over onder andere de mogelijkheden om als gemeente invloed uit te oefenen op dergelijke grootschalige kapwerkzaamheden en wie er controleert of er niet meer bomen zijn gekapt dan waarvoor toestemming is verkregen. Ook vragen ze zich af of er sprake is van herplantplicht.