Lokaal

Verkentoren Hattem gaat ’s nachts op slot

Verkentoren Hattem gaat ’s nachts op slot
Verkentoren Hattem gaat ’s nachts op slot © RTV Hattem
HATTEM - De Verkentoren in Hattem blijkt in meer of mindere mate aantrekkingskracht op jongeren te hebben. De huidige situatie zorgt voor overlast voor de omwonenden en vernielingen aan de Verkentoren, maar blijkt lastig om te voorkomen en op te handhaven vanuit de huidige regels.
Het college heeft verschillende maatregelen bekeken om de overlast tegen te gaan, waaronder een mosquito die irritant geluid maakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu gekozen voor een specifieke maatregel en wel een verbod tot toegang van de Verkentoren in de nachtelijke uren. Dit betekent dat de Verkentoren binnenkort tussen 22.00 en 06.00 uur niet meer toegankelijk is voor bezoek.

Geluidsoverlast en vernielingen

Burgemeester Marleen Sanderse: “De Verkentoren oefent nog steeds aantrekkingskracht uit op groepen jongeren die voor overlast zorgen. Er is regelmatig sprake van geluidsoverlast, vernielingen en het achterlaten van rommel op deze locatie. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht om deze problemen aan te pakken. Deze maatregel biedt ons op dit moment de meeste ruimte om dit te doen.”
De problemen doen zich vooral voor in de late avond en nachtelijke uren. Ook omwonenden hebben hier last van. “Daarom hebben we gekozen voor een toegangsverbod tussen 22.00 en 6.00 uur op deze locatie”, deelt Sanderse mee.
Toegang buiten verbodsuren mogelijk
De toren op de stadsmuur is een aantal jaren geleden gerenoveerd. De plek wordt vanwege het historische karakter en mooie uitzicht ook vaak bezocht tijdens stadswandelingen. “Dit blijft buiten de uren met een toegangsverbod gewoon mogelijk”, geeft de burgemeester aan.
Handhavend optreden
Het besluit wordt bekendgemaakt in de gemeenterubriek en op borden ter plekke. “Daarna zullen we handhavend optreden.”