BUREN

Gemeente Buren op weg naar anders verwarmen

Eiland van Maurik
Eiland van Maurik © SRC
BUREN - Gemeente Buren en inwoners moeten aan de slag met het duurzaam verwarmen van gebouwen, duurzaam koken en voorzien in warm water. De relatie tussen broeikasgassen en de opwarming van de aarde is duidelijker dan ooit. In de Klimaatwet staat dat we in ons land uiterlijk in 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen als gas, olie en kolen.
Op 2 november stemde het college van de gemeente Buren in met een visie om dit aan te pakken: de warmtetransitie Buren 2022-2024. Deze visie ligt op 7 december voor aan de raad.

Twee onderzoeken vooraf

Welke duurzame warmtebronnen zijn er in de gemeente Buren? En hoe denken inwoners over ‘anders verwarmen’? Dit heeft de gemeente voor de zomer onderzocht. De resultaten van deze twee onderzoeken zijn na de zomer besproken met inwoners in een inwonersronde. De suggesties en ideeën uit de inwonersronde leverden een waardevolle bijdrage aan de Burense aanpak zoals die er nu ligt.

Iedereen doet mee

Door mee te doen aan de inwonersronde zetten inwoners de eerste stap naar het ‘anders verwarmen’. Pieter Neven, wethouder Duurzaamheid: “Als gemeente vragen we onze inwoners om mee te denken, mee te doen en mee keuzes te maken. Het gaat dan om vragen als: Welke aanpassingen kunnen inwoners in hun woning doen? En wat kunnen ze samen met hun buurt doen? Dat meedoen is noodzakelijk voor het slagen van deze verandering. Met elkaar laten we zien dat het kan!”

De visie van Buren

De Burense aanpak voor ‘anders verwarmen’ houdt rekening met de verschillen in de gemeente.  Voor elke woonplaats en voor het Burense buitengebied zoekt de gemeente samen met inwoners naar de beste oplossing om duurzaam te gaan koken en verwarmen. De gemeente wil een energieadviseur aanstellen voor het buitengebied, die inwoners adviseert. In de kernen wil de gemeente met inwoners samenwerken in werkgroepen om zo de mogelijkheden te verkennen.

Nu beginnen

De verandering naar ‘anders verwarmen’ is omvangrijk en ingrijpend. Er is dus alle reden om nu te beginnen daar waar dat kan met bestaande technieken. Veel inwoners van Buren kunnen nu al een stap naar uiteindelijk aardgasvrij zetten met isolatiemaatregelen. Uiteindelijk wordt de overstap naar een duurzame warmtebron dan makkelijker. Een voordeel is ook de besparing van energie(kosten). De gemeente wil dat gaan stimuleren met een plan ‘bespaar, isoleer en meer’.
Bij Maurik en Lingemeer zijn grote watermassa’s en daarom gaat de gemeente daar samen met inwoners de mogelijkheid verkennen voor warmte uit water (aquathermie). Ook andere mogelijkheden om duurzaam te verwarmen worden dan bekeken.  

Samen met inwoners

Als er inwoners, ondernemers of organisaties zijn met initiatieven om samen iets op te zetten dan staat de gemeente daarvoor open. Zij kunnen contact opnemen via duurzaamheid@buren.nl. Verder gaat de gemeente aan de slag met een klankbordgroep. Hierin kunnen inwoners, ondernemers, organisaties én gemeente ontwikkelingen en ideeën met elkaar uitwisselen.
De warmtetransitie Buren 2022-2024 kunt u na het besluit van de raad op 8 december 2021 inzien op: www.buren.nl/duurzaamverwarmen.