Lokaal

Reactie Gemeente Ede op mediapublicaties onderzoek NTA over islamitische gemeenschap

Al Mouahidin-moskee in Ede
Al Mouahidin-moskee in Ede © Wikipedia
EDE - Op 15 oktober 2021 is in de NRC een artikel verschenen met de titel 'Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties’. In dit artikel wordt beschreven dat verschillende gemeenten, waaronder Ede, opdracht zouden hebben gegeven om undercover onderzoek te doen in moskeeën. Er worden aan de gemeente veel vragen gesteld over de gang van zaken naar aanleiding van het artikel.
Wij begrijpen dat de islamitische gemeenschap in Ede het opgestelde rapport ziet als inbreuk op hun privacy. Als gemeente nemen wij hun zorgen en vragen uiterst serieus. Afgelopen zondag heeft reeds een eerste gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap naar aanleiding van het artikel. We willen benadrukken dat het contact en de samenwerking die wij als gemeente met de islamitische gemeenschap hebben goed is. Verder gaat de gemeente Ede nader bekijken of de betreffende gegevens op deze wijze verzameld hadden mogen worden en of er aanleiding is deze ook nu nog te bewaren. Het onderzoek van NTA is immers zo’n vijf jaar geleden uitgevoerd. Een geanonimiseerde versie van het rapport wordt ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.
De gemeente Ede is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van Ede. Het onderzoek speelde in een periode (2016) waarin landelijk aandacht was voor terrorisme en radicalisering, uitreizigers en dreiging op dat vlak. Vanuit de Rijksoverheid, NCTV, werd er richting gemeenten sterk op aangedrongen en verwacht dat zij polarisering en radicalisering ook lokaal zouden oppakken. In Ede hadden we bovendien aanleiding om zicht te willen krijgen op het lokale speelveld. Omdat we daarvoor de expertise niet zelf in huis hadden én om een onafhankelijk, betrouwbaar en niet beïnvloed beeld te krijgen, hebben we NTA gevraagd om onderzoek te doen.
Het NRC beschrijft in het artikel dat onderzoekers van bureau NTA undercover aan activiteiten binnen de moskee zouden hebben deelgenomen. Bureau NTA ontkent dit. Voor ons als gemeente zijn er tot het verschijnen van het NRC artikel in ieder geval ook nooit signalen geweest dat er sprake is geweest van een undercover operatie. Wel zouden er interviews hebben plaatsgevonden met betrokkenen binnen de islamitische gemeenschap, waarbij de onderzoekers zich als zodanig kenbaar hebben gemaakt.