Lokaal

Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

Te koop bord ter illustratie
Te koop bord ter illustratie © Omroep Gelderland
BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
Anti-speculatie maatregelen moeten ervoor zorgen dat het voor investeerders minder aantrekkelijk wordt om te handelen in onroerend goed en zo in te spelen, te speculeren, op de krapte op de woningmarkt. Zelfbewoningsplicht houdt in dat men een woning in principe koopt om er zelf in te gaan wonen en het niet gebruikt als investeringsobject.

Gemeenteraad unaniem

Het voorstel om haast te maken met verbeteringen op de woningmarkt is afkomstig van D66 en is nu unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De beide maatregelen hebben in eerste instantie alleen betrekking op bouwplannen en nieuwe bestemmingsplannen.
Pas in een later stadium worden deze verbeteringen toepasbaar bij reeds bestaande woningen, aldus het college. Volgens GroenLinks-raadslid Freek van Teeseling kan de gemeente Beuningen op ambtelijk niveau direct aansluiten bij de voorstellen die worden ontwikkeld door de gemeente Nijmegen.

Speculatie zien te voorkomen

Het Beuningse college zei zeker te zullen kijken naar concrete voorstellen waar Nijmegen mee komt. Wel hield men een slag om de arm, omdat er nog goed moet worden gekeken naar de juridische aspecten.
Het Beunigse college publiceerde eerder al een nota over de mogelijkheden om speculatie met betaalbare koopwoningen te voorkomen, maar die moet nog concreet worden uitgewerkt.