Instellingen

Financiële meevaller voor Nunspeet

Financiële meevaller voor  Nunspeet
Financiële meevaller voor Nunspeet © Pixabay

NUNSPEET - Plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk heeft in 2020 meer budgetten ontvangen dan begroot. Het teveel uitgekeerde wordt verdeeld over de regiogemeenten. Dat betekent voor Nunspeet een meevaller van € 769.568,-.

Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Een bedrag van € 100.000,- wordt overgeheveld naar 2022. Voorgesteld wordt het resterende bedrag op te nemen bij de vaststelling van de tweede managementrapportage 2021 en de raad te laten besluiten dit te storten in de reserve Bescherm Wonen Lokaal.

Het hebben van een lokale reserve beschermd wonen is van belang, gezien de verdere decentralisatie van Bescherm Wonen. Nunspeet valt daarbij onder centrum gemeente Zwolle. Dat is een nadeelregio, waardoor naar verwachting een bezuiniging op komst lijkt. Met een lokale reserve kan een eventuele bezuiniging worden opgevangen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!