Instellingen

Ede vraagt burgers mee te denken over een aardgasvrij Ede

Ede aardgasvrij
Ede aardgasvrij © Gemeente Ede
EDE - Tijdens een online informatiebijeenkomst voor inwoners op 28 september presenteert de gemeente de voorgenomen route naar een aardgasvrij Ede. men is benieuwd naar de mening van inwoners voordat het plan afrond zal worden.
De CO2-uitstoot van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we stoppen met het gebruik van aardgas en overstappen op duurzame energie. Om de klimaatdoelen te halen gebruiken we vanaf 2050 in Nederland geen aardgas meer in onze woningen en gebouwen. Dat betekent dat ook in Ede moeten bepaald moet worden hoe we zonder aardgas koken, onze woningen verwarmen en warm water uit de kraan krijgen

Transitievisie Warmte

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Dit is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer een gemeente steeds verder aardgasvrij wordt. In Ede wordt dit plan gemaakt samen met allerlei betrokkenen, waaronder woning- en gebouweigenaren, huurders van woningen en gebouwen, energiebedrijven, de netbeheerder en wijk- en dorpsraden. Het is aan de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte uiterlijk eind 2021 vast te stellen.
“We kijken per wijk en dorp hoe u aardgasvrij kunt wonen. Ook kijken we waar en hoe we het beste kunnen beginnen. Is het nodig om uw woning eerst te isoleren? Of bent u al klaar voor de volgende stap naar aardgasvrij wonen? Natuurlijk moet het voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Ook nemen we er genoeg tijd voor. Zo zorgen we dat iedereen kan meedoen.”, aldus wethouder Geert Ritsema.

Meedenken over de Transitievisie Warmte

Dit voorjaar organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst en werden de inwoners met een vragenlijst gevraagd naar hun mening. Ook is er een ‘denktank’ met betrokken organisaties en inwoners. Verder denken dorpsraden en wijkcomités mee. Dat heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd om tot een goed plan te komen.

Focus op 2030

In de Transitievisie Warmte van 2021 wordt vooral gekeken naar de periode tot en met 2030. Elke 5 jaar wordt er een nieuwe Transitievisie Warmte opgesteld. Op basis van de nieuwste technieken en inzichten, worden de buurten aangewezen waar de gemeente aan de slag gaat. Wethouder Geert Ritsema: “De overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen gaat niet ineens, maar gebeurt in de loop van vele jaren, buurt voor buurt, stap voor stap”.

Aanpak per gebied

Ede kent veel verschillende soorten wijken en dorpen. Oude en nieuwe woningen in dichtbebouwde gebieden zoals Ede stad. Maar ook buitendorpen met kleine aantallen huizen in uitgestrekte gebieden. En natuurlijk veel winkels en bedrijventerreinen. Per gebied heeft de gemeente Ede gekeken wat het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas is. Daarnaast is bekeken welke stappen nodig zijn om aardgasvrij te worden en hoe inwoners daarbij kunnen worden ondersteund. Met deze informatie en de inzichten van iedereen die meedenkt ontwikkelen we de verdere route naar een aardgasvrij Ede.

Aanmelden

Ede is benieuwd naar de mening van de burgers voordat het plan afgerond wordt. Daarom is er op 28 september een tweede online informatiebijeenkomst van 19:30 uur tot 21:00 uur. Dan worden de uitkomsten van de vragenlijst onder inwoners gepresenteerd evenals de voorgenomen route naar een aardgasvrij Ede. Daarna gaat het plan naar de gemeenteraad. Die besluit er in december over.
Men kan zich aanmelden voor de online bijeenkomst via www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!