Inkopen

Heeft u interesse in toekomstige Europese Aanbestedingen van omroep Gelderland dan kunt u zich inschrijven voor de voor u relevante CPV-codes. U komt dan in ons bestand terecht en als wij een Europese Aanbesteding uitschrijven voor die betreffende categorie dan wordt u op de hoogte gesteld. U kunt zich hier inschrijven.

Actueel

Er zijn geen actuele aanbestedingen.

Gesloten

Inkoop energie

Omdat het contract met de huidige energieleverancier verloopt, is Omroep Gelderland voornemens om een nieuw contract te sluiten voor de levering van energie. Het betreft hier de levering voor zowel elektra als gas.

Kantoormeubilair

Omroep Gelderland is van plan om nog dit jaar (2019) een deel van het kantoormeubilair te vervangen. Het gaat om:

  • 1x OMT Elektrisch verstelbare zit/sta werkplek 180x80, blad 25mm melamine kleur licht eiken, frame kleur wit, inclusief kabelgoot
  • 32x OMT Elektrisch verstelbare zit/sta werkplek 160x80, blad 25mm melamine kleur licht eiken, frame kleur wit, inclusief kabelgoot
  • 4x OMT Elektrisch verstelbare zit/sta werkplek 140x80, blad 25mm melamine kleur licht eiken, frame kleur wit, inclusief kabelgoot
  • 103x Be Brave 200, bureaustoel, 4d armleggers, zitting stof Radio kleur zwart, rug netwave Runner kleur zwart, stervoet zwart kunststof, wielen voor zachte vloer
  • 17x Be Brave 200, bureaustoel, 4d armleggers, zitting stof Radio kleur zwart, rug netwave Runner kleur rood, stervoet zwart kunststof, wielen voor zachte vloer

Alles meubels dienen op locatie gebruiksklaar opgesteld te worden. Levering in overleg, deel leveringen moeten mogelijk zijn.

U kunt uw offerte uitbrengen vóór 25 november 2019.

Europese aanbesteding wagenparkbeheer Omroep Gelderland

Omroep Gelderland wenst met één leverancier een opdrachtovereenkomst af te sluiten voor een vaste periode van drie (3) jaar gevolgd door het eenzijdige recht van Omroep Gelderland om deze opdrachtovereenkomst een of meerdere keren te mogen verlengen met een op dat moment door Omroep Gelderland gewenste looptijd van iedere verlenging tot in totaal maximaal acht (8) jaar.

De bestellingen (voor ieder auto die wordt toegevoegd aan of vervangen binnen het wagenpark) kunnen tot één dag voor het verloop van deze acht (8) jaar worden geplaatst bij inschrijver. Dit betekent de facto (gegeven dat er in beginsel steeds een leaseovereenkomst wordt gesloten voor achtenveertig (48) maanden) dat de dienstverlening zich kan uitstrekken over een periode ingaande 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2030.

Het wagenpark van Omroep Gelderland is thans voor grofweg 50% in eigendom en wordt voor de andere 50% geleased. Deze Europese aanbesteding heeft alleen betrekking op het wagenparkdeel dat thans wordt geleased. Op dit moment zijn dat 8 voertuigen. Of die omvang in de toekomst groter of kleiner zal worden is thans niet bekend. Onzekere (externe) factoren kunnen ertoe leiden dat deze omvang de komende jaren verandert.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan via Tenderned

Europese aanbesteding raamovereenkomst kantoorautomatisering

Met deze aanbesteding voor een raamovereenkomst kantoorautomatisering wenst Omroep Gelderland te komen tot de selectie van vijf (5) leveranciers waarmee een raamovereenkomst gesloten wordt voor een periode van in totaal vier (4) jaar. Het leeuwendeel van de gevraagde dienstverlening bestaat uit ‘leveringen’ van goederen ten behoeve van kantoorautomatisering en er slechts incidenteel sprake zal zijn van ‘dienstverlening’ die aanvullend op die goederen ‘geleverd’ moet worden zoals bijvoorbeeld het (naast de levering) installeren en configureren van hardware.