Dossier: Stikstof

De stikstofcrisis raakt Gelderland op allerlei vlakken. Gelderland kent veel boeren, maar heeft ook het grootste aaneengesloten natuurgebied: De Veluwe.