Dossier: Asfaltcentrale Nijmegen

Inwoners van Nijmegen-West en Weurt wonen tegen het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland aan. Eén van de bedrijven op dat terrein is asfaltcentrale APN. Toen in 2021 bleek dat de asfaltfabriek de regels ernstig overtrad barstte de bom. Nijmegenaren in de buurt willen van de stank af en gezonde lucht inademen. Maar dat is een werk van de lange adem...