De Gelderse Top 100

Spelregels

  • In de lijst staan liedjes gemaakt door artiesten woonachtig in en/of geboren in Gelderland.¹
  • Voor bands geldt dat de orkestleider woonachtig is in en/of geboren is in Gelderland, dan wel dat de bands voor minimaal de helft uit leden bestaat woonachtig in en/of geboren in Gelderland.
  • De keuzelijst is niet uitputtend, maar bevat titels van liedjes die officieel zijn uitgebracht.
  • Stemmen uitgebracht met nepadressen en/of namen worden ongeldig verklaard.
  • Stemmen die gegenereerd worden door automatische systemen zoals een vooraf ingestelde top 3 worden ongeldig verklaard.
  • Er kan alleen via de website van De Gelderse Top 100 op internet gestemd worden.
  • In onze privacyverklaring zijn de privacyregels te vinden over de verwerking van persoonsgegevens.

¹ Uitzondering in de lijst zijn er voor overleden-artiesten die woonachtig waren in onze provincie ten tijde van hun overlijden zoals Nadieh, Rita Corita en Arthur Conley.
² Uitzondering zijn uitvoeringen van liedjes door bands of orkesten die aantoonbaar zeer geroemd worden en waar tbv de radio-uitzending ook een opname in uitzendkwaliteit beschikbaar is.