Het Oldenallerpad in Putten

Oldenallerpad
Oldenallerpad © Omroep Gelderland
PUTTEN - Ontdek het mooie buitengebied van Putten op en rondom landgoed Oldenaller. Wandelen door kasteeltuinen, boerenland, houtwallen, langs beken en over de hei. Rust, een eeuwenoud landgoed en de afwisseling van cultuur en natuur bepalen hier de sfeer.
De Zoete Inval
Voor de nostalgische boerenschuur van de Zoete Inval kunt u zomers genieten een kopje koffie en iets lekkers of een heerlijk boerderij-ijsje. Vanaf half mei tot half september vrijdag met bediening en ma t/m za zelfbediening terras of/en zaal geopend, zondags gesloten.
De boerderij is volledig in bedrijf. Het bedrijf bestaat uit vleeskalveren en een aantal hobbydieren. In 2002 is er een nieuwe kalveren schuur gebouwd. De boer geeft (op afspraak) graag tekst en uitleg in de skybox waar de kalveren van achter het glas te zien zijn.
Kasteel Oldenaller
Kasteel Oldenaller © Omroep Gelderland
Kasteel Oldenaller
Oldenaller bevindt zich op de overgang van twee landschapstypes. In het open landschap van de veenweide-ontginningen vormen sloten de kavelgrenzen en is het grondgebruik grasland. Het veel meer besloten kampenlandschap heeft een gevarieerder grondgebruik. Op hogere delen, veelal zandig van ondergrond, ligger de akkers. Op de lagere en daardoor natte delen komen van oudsher grasland, rabattenbosjes en heideveldjes voor.
Het park van het kasteel is dwars over deze landschappen aangelegd. In het park zijn zowel de oude formele, als de latere landschappelijke aanleg - een ontwerp van K.G. Zocher- te herkennen.
Oldenallerpad
Oldenallerpad © Omroep Gelderland
Schaapskooi
In deze mooi opgeknapte en heringerichte schaapskooi heeft Natuurmonumenten een rustpunt gerealiseerd. De schaapskooi, ook wel potstal genoemd, diende als onderkomen voor schapen die de heide begraasden. Vroeger werden in de potstal heideplaggen op de grond gelegd. De schapen verbleven ’s nachts in de potstal en poepten op de heideplaggen. Dit mengsel van heideplaggen en schapenpoep werd een erg vruchtbare stalmest die vervolgens werd gebruikt voor de akkers in de omgeving. Door het gebruik van deze mest werden de akkers hoger en hoger en ontstonden de zogenaamde engen of essen
Poelen in het kampenlandschap
Op Oldenaller bevinden zich van oudsher niet veel poelen. In de lagere weilanden, waar het vee liep, waren beekjes en sloten om uit te drinken. Op de hogere akkers liep geen vee dus was geen poel nodig. Enkel op de heidevelden kon een poel of ven nodig zijn om de schapen te drenken.
De laatste jaren zijn in het gebied enkele nieuwe poelen aangelegd. Dit is onder andere voor de kamsalamander (rode lijstsoort) erg fijn: uitwisseling van genetisch materiaal wordt makkelijker zodat het voortbestaan van deze soort in het gebied makkelijker wordt.
Oldenallerpad
Oldenallerpad © Omroep Gelderland
De Heihoef
De Heihoef is een stukje nog bewaard gebleven heidegebied met een vennetje en een poel. Dit gebied is ook bijzonder voor zijn vegetatie zoals zonnedauw, gentiaanblauwtje en orchideeën. Zonnedauw is een vleesetende plant . Hij lokt, vangt en verteert insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan zijn tentakeltjes. De prooi dient om de plant te voorzien van voedingsstoffen die onvindbaar zijn in de bodem waar de planten leven. De meeste zonnedauw leeft in moerasachtige gebieden. Het paadje dwars over de hei is een historisch voetpad dat Natuurmonumenten heeft hersteld bij de realisatie van dit klompenpad.

Wil je meer zien van Klaas op Klompen? Kijk dan alle afleveringen terug via Uitzending Gemist. Vanaf 8 januari loopt Klaas iedere zondag een klompenpad in onze provincie, vanaf 17:15 uur en ieder uur herhaald op TV Gelderland.

Kaart Oldenallerpad
Kaart Oldenallerpad © SLG
Teksten aangeleverd door: SLG