Het Achterwooldsepad in 't Woold

WOOLD - Een oude spoorbaan, door boskavels, tussen glooiende essen in het befaamde en door kenners geprezen buitengebied van Winterswijk. Ontdek het coulisselandschap van Woold. Klaas loopt vandaag de verlenger van het Achterwooldsepad in buurtschap 't Woold.
Veldoven ‘t Winkel
Verspreid in het gebied van Winterswijk werd leem gewonnen voor de bouw. Aanvankelijk voor het dichtmaken van het vakwerkgeraamte van boerderijen door een opvullend vlechtwerk van wilgentenen aan te smeren met leem. Later ging men ertoe over in de nabijheid van een leemput een kleine veldoven te bouwen voor de productie van stenen. Maar nadat rond 1900 enkele grote steenfabrieken waren opgericht (Van hen is De Vlijt nog altijd in bedrijf), verdwenen de vele veldovens. In 2015 is het restant onder het heuveltje blootgelegd en van een overkapping voorzien
Zonsopkomst in 't Woold
Zonsopkomst in 't Woold © Omroep Gelderland
Natuur en landschap Keunenhuis
Het Keunenhuis ligt te midden van een intact kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met houtwallen, steilranden, landweggetjes, oprijlaan, essen, graslanden, bosjes en poelen. Op de essen wordt weer graan geteeld en dat heeft gezorgd voor de terugkeer van patrijzen en korenbloemen.
In de oude houtwallen komt een typische bosflora voor: bleeksporig bosviooltje, bosandoorn, bosanemoon, bosereprijs, dalkruid, gele dovenetel, gewone salomonszegel, gewone vogelmelk, groot heksenkruid, grote muur, hengel, ruige veldbies, ruwe smele, valse salie en witte klaverzuring. Voorts staan er bijzondere bomen en struiken: haagbeuk, mispel, taxus, tweestijlige meidoorn, wegedoorn, wilde kardinaalsmuts, wilde peer en zoete kers.
Achterwooldsepad
Achterwooldsepad © Omroep Gelderland
Wevershuisje
Op het boerenerf werd vaak een apart huisje gebouwd voor ambachtelijk werk, dat vooral ’s winters werd verricht. Dus een schoorsteen ontbrak meestal niet. Bij boerderij Harkelsweg 10 staat een van de ondergang gered wevershuisje. De Winterswijkse textielindustrie is ontstaan door op de Lappenbrink in het centrum van Winterswijk thuiswevers gezamenlijk te laten werken.
coulissenlandschap
coulissenlandschap © Omroep Gelderland
Oude Bocholtsebaan
In Twente en de Achterhoek steeg door de bloei van de textielindustrie na 1850 de behoefte aan meer machinevermogen. Steenkool uit het Ruhrgebied zou voor de stoommachines uitkomst kunnen brengen. De Winterswijkse textielfabrikant Jan Willink ontwikkelde daarop inhakend een spoorwegplan voor o.a. de verbinding Zutphen - Winterswijk – Gelsenkirchen. Met deze lijn zouden bovendien kolen kunnen worden vervoerd naar Amsterdam. In 1880 werd de lijn voltooid, en in hetzelfde jaar ook de spoorlijn van Wesel via Bocholt naar Winterswijk.
Bij de aanleg is gestreefd naar een volledig horizontale ligging door dekzandruggen te doorgraven en laaggelegen (woeste) grond op te hogen. De beek dwars onder de spoorbaan ligt opvallend diep. De verklaring daarvoor moet voor een deel ook worden gezocht in het ontstaan van de Limbeek. Deze beek is waarschijnlijk gevormd door het doorgraven van enkele hoger gelegen delen van dit gebied om water dat op lagere delen bleef staan wegens eronder gelegen leem, een uitweg te bieden.

Wil je meer zien van Klaas op Klompen? Kijk dan alle afleveringen terug via Uitzending Gemist. Vanaf 8 januari loopt Klaas iedere zondag een klompenpad in onze provincie, vanaf 17:15 uur en ieder uur herhaald op TV Gelderland.

Kaart Achterwooldsepad
Kaart Achterwooldsepad © SLG
Teksten aangeleverd door: Thijs van Ginkel, Ecologisch Adviesbureau Schröder, Arjan Ligtenbarg