Het Fliertpad in Twello

Het Fliertpad in Twello
Het Fliertpad in Twello
TWELLO - Klaas wandelt langs karakteristieke boerderijen en door het beekdal van de Fliert in het buitengebied van de gemeente Voorst. Tijdens de 16 kilometer durende wandeling bezoekt hij statige landgoederen en mag langs bij de bewoners. Maar ook een bezoekje aan de oude klompenmakerij op dit klompenpad mag natuurlijk ook niet ontbreken.
Twello is de grootste plaats in de gemeente Voorst en tevens de vestigingsplaats van het gemeentehuis. De naam Twello komt het eerst voor op een rekening van de Utrechtse St. Pietersproosdij in 1298. De eerste bewoners waren boeren, die het land kochten van de graaf van Gelre. In de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen ontwikkelde zich een klein boerengehucht, waar men ook ijzer smeedde en garen spon.
De Fliert
De Fliert is een langzaam stromende beek, die wordt gevoed door kwelwater onder andere vanuit de zwemplas Bussloo. Vermoedelijk is de Fliert een van de weinige natuurlijke beken in de omgeving. Veel andere watergangen in de gemeente zijn gegraven ter ontwatering van het gebied.
’t Schol
Landhuis ’t Schol is omstreeks 1850 gebouwd en is aangewezen als rijksmonument. In 1974 brandde het landhuis uit en deed in die toestand twee jaar later dienst als decor voor het landhuis ‘Hartenstein‘ in de film A bridge too far. Deze film is grotendeels op en rond de Wilhelminabrug van Deventer opgenomen. Deventer verkeerde dat jaar in opperste staat van opwinding. Hollywood was neergestreken aan de IJssel om er de - tot dan toe - duurste film aller tijden op te nemen. Een parade aan wereldsterren trok voorbij, van Sean Connery, Michael Caine en Robert Redford tot onze eigen Peter Faber. In 1986 is het landhuis in vervallen staat door een particulier gekocht en volledig gerestaureerd. Het landgoed is eigendom van Stichting IJssellandschap.
Klompenmaker Bertus Roesink stoomhoutzagerij Twello
Klompenmaker Bertus Roesink stoomhoutzagerij Twello © Omroep Gelderland
Klompenmaker
Rond 1920 telde de gemeente Voorst 32 klompenmakerijen. Het maken van klompen is echter een steeds zeldzamer ambacht. Gelukkig is daar in Twello nu verandering in gekomen. Op het terrein van de Stoomhoutzagerij is tegenwoordig een klompenmaker gevestigd. De oudste klompenmakerij van Nederland, van de familie Roesink in Borne, zou na 148 jaar haar deuren moeten sluiten omdat er geen bedrijfsopvolging zou zijn. Er is echter een oplossing gevonden door de klompenmakerij naar Twello te halen. Zo heeft Twello weer haar eigen klompenhistorie terug. Het maken van klompen is een mooie aanvulling op de activiteiten van de Stoomhoutzagerij. Hier kunt u het ambacht zien van boomstam tot klomp, uniek in de wereld. Kijk op www.wilpschedijk.nl wanneer de Open Dagen zijn.
Klaas ontdekt Huis Hunderen en haar nieuwe bewoners
Klaas ontdekt Huis Hunderen en haar nieuwe bewoners © Omroep Gelderland
Landgoed Het Hunderen
Vlak boven Twello ligt het landgoed Het Hunderen. De naam komt al voor in het jaar 959 als ‘villa Hunderi’, de buurtschap Hunderen. Aanvankelijk stond er vermoedelijk een grote omgrachte boerderij, in de 17de eeuw werd het huidige huis gesticht. Het Hunderen ligt langs de rand van een oude oeverwal van de IJssel, op de overgang tussen droge en natte grond. Het landschap bestond lange tijd uit grote blokvormige percelen grasland en akkers, met sloten en houtwallen als begrenzing. Het typische ontginningspatroon van de blokverkaveling is nog in het landschap te zien. Bij een grote ruilverkaveling is bij Het Hunderen langs de Fliert een ecologische verbindingszone aangelegd. Er wordt niet bemest en maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor verschraalt de bodem en neemt de botanische waarde toe. Het gebiedje heeft ruige oevers, dicht struikgewas en jong bos. De beplanting wordt afwisselend gehouden zodat verschillende diersoorten er hun plekje kunnen vinden.
Kaart Fliertpad Twello
Kaart Fliertpad Twello © Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Wil je meer zien van Klaas op Klompen? Kijk dan alle afleveringen terug via Uitzending Gemist. Vanaf 8 januari loopt Klaas iedere zondag een klompenpad in onze provincie, vanaf 17:15 uur en ieder uur herhaald op TV Gelderland.

Teksten aangeleverd door: Gerrit Achterkamp, Lien Uenk, Harm Schoten, Oudheidkundige Kring Voorst, Stichting IJssellandschap, Gledersch Landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Voorst en SLG

Zie ook: