Nieuws

Overlast Arnhemse bouwput: rapport ziet gebrekkige communicatie en regels

De overlast in de Arnhemse B.P. van Verschuerstraat van een naastgelegen bouwproject is ernstig. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenteraad bevestigt dat. Op het gebied van vergunningverlening, uitvoering, toezicht en communicatie valt bovendien veel te verbeteren, stellen de onderzoekers. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De overlast in de Arnhemse B.P. van Verschuerstraat van een naastgelegen bouwproject is ernstig. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenteraad bevestigt dat. Op het gebied van vergunningverlening, uitvoering, toezicht en communicatie valt bovendien veel te verbeteren, stellen de onderzoekers.
Voor de zomer besloot de gemeenteraad tot een onafhankelijk onderzoek naar de overlast, die al bijna een jaar speelt. Omwonenden hebben last van scheuren in muren, langdurige geluidsoverlast, parkeerproblemen en gebrekkige communicatie. Wethouder Cathelijne Bouwkamp slaagde er niet in duidelijk te maken hoe dit kon gebeuren. Daarom wilde de raad een onderzoek.
De onderzoekers constateren dat er gehandeld is naar geldende regels. Toch zijn verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk en heeft de gemeente onvoldoende zicht op regels. Het rapport adviseert om vaker controles uit te voeren, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast. 'Op basis van één meting kan geen goed beeld van de werkelijke situatie worden verkregen', aldus de onderzoekers.

'Bouwen zonder hinder onmogelijk'

Gemeentelijk beleid voor specifieke projecten wordt gemist. Daarin kan onder meer een klachtenregistratie en overlastbeperkende maatregelen worden opgenomen. Communicatie met de omwonenden moet vaker en sneller, volgens het rapport. Ook zou het daarbij helpen als de gemeente, omgevingsdienst, aannemer en Volkshuisvesting toegeven dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie. Dat moet zorgen voor draagvlak en begrip. Want bouwen zonder hinder is onmogelijk, stellen de onderzoekers.

Reactie op petitie

Eerder overhandigden buurtbewoners een petitie aan de wethouder. De onderzoekers nemen het de gemeente kwalijk dat hier niet naar iedereen inhoudelijk en schriftelijk op is gereageerd, terwijl daar wel om was gevraagd. Een zeer redelijk verzoek van de buurt, volgens het rapport. De gemeente zou dit alsnog op 'zeer korte termijn' moeten doen.
De SP, D66, PvdA en de Arnhemse Ouderenpartij willen dat de gemeente Arnhem alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over neemt.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.