Lokaal

Koninklijke onderscheiding voor dr. W.H. (Pim) Lindhout

WAGENINGEN - Pim Lindhout is woensdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn afscheid vanwege zijn pensionering als hoofd R&D bij Solynta werd hij verrast met deze Koninklijke Onderscheiding. Lindhout was universitair hoofddocent plantenveredeling bij Wageningen Universiteit, voordat hij in 2006 overstapte naar het bedrijfsleven. Na vier jaar werkzaam te zijn geweest bij De Ruiter Seeds en Monsanto, richtte hij samen met anderen in 2010 het Wageningse bedrijf Solynta op.

Pionierswerk

Burgemeester Floor Vermeulen noemde het een grote eer dat hij de inwoner van zijn stad mocht toespreken. Hij roemde de inspanningen van Lindhout op het gebied van het veredelen van aardappels. Pim Lindhout heeft samen met zijn team nieuwe aardappelsoorten ontwikkeld op basis van aardappelzaad in plaats van pootgoed. “Door voort te bouwen op vele jaren van vooraanstaand wetenschappelijk werk van Wageningen Universiteit en Research, en door de voortdurende intensieve samenwerking van uw bedrijf Solynta met de WUR, gaat uw werk de geschiedenis in als één van de grootste transities in de plantenveredeling. Een toonbeeld van privaat-publieke samenwerking. Met deze Koninklijke Onderscheiding waarderen wij ook uw persoonlijke pionierswerk. Uw inzet en bijzondere verdiensten zijn van waarde voor de samenleving”, aldus burgemeester Vermeulen.

Ondernemersprijs, Food Valley Award en Nationaal Icoon

Naaste collega’s en vakgenoten omschrijven Lindhout volgens Vermeulen als een man met visie en leiderschap. “Toch was er bij gerenommeerde collega’s uit het vakgebied regelmatig sprake van scepsis of zelfs hoongelach. Maar dit maakt steeds meer plaats voor bewondering. Solynta heeft in 2012 de ondernemersprijs van de stad Wageningen en de Food Valley Award gewonnen. In 2014 is Solynta benoemd tot Nationaal lcoon, een zeer prestigieuze onderscheiding voor innovatie, grensverleggend onderzoek en ontwikkeling binnen de Nederlandse economie.